Styrelsen

Styrelsen i Classic Mini Club Sweden väljs av årsmötet och konstituerar sig själv. Nya ledamöter väljs av årsmötet och sitter i ett år. De olika uppdragen delas ut inom styrelsen. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen kan du kontakta klubbens valberedning, kontaktuppgifter på funktionärssidan. Med dagens teknik har vi möjlighet att sätta upp både telefon- och videokonferenser så känn det inte som ett hinder att du bor ute i landet, se det snarare som en fördel att vi kan sprida klubbens arbete. CMCS är en ideell förening och beroende av medlemmarnas insatser för att kunna bedriva sin verksamhet.

Classic Mini Club Swedens styrelse för verksamhetsåret 2023/24:

För att komma i kontakt med styrelsen kan du maila till styrelsen@classicminiclubsweden.se