Funktionärer

Följande funktionärer utöver styrelsen är involverade i ”driften” av klubben:

Medlemsansvarig: Rolf Ohlzon
Redaktion: Lutz Dressler, Christina Ohlzon
MHRF-kontakt: Joel Kjellberg 070-725 21 43
Revisor: Ann-Katrin Månsson, med ersättare Ann-Britt Arvidsson
Valberedning: Rolf Öhlén, Daniel Lundström
Utrikeskontakt: Andreas ”Ante Countryman” Granlöf 070-698 46 57
Regaliaansvarig: Sofie Kronsell
Webmaster och Sociala Medier: Jan Engvall