MHRF Veteranbilsförsäkring

Om MHRF
Motorhistoriska Riksförbundet verkar för att motorhistoriskt intressanta äldre fordon används, restaureras och bevaras inför framtiden. Våra gamla fordon är inte bara ett pittoreskt och uppskattat inslag i trafiken, utan de utgör också ett stort rullande museum som drivs helt utan statliga och kommunala bidrag. Teknisk kompetens och förmågan att reparera eller återskapa gamla föremål är färdigheter som måste bevaras och föras vidare. Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) har en viktig funktion att fylla i detta arbete.

MHRF-försäkringen

MHRF-försäkringen ägs och drivs sedan 1975 av de MHRF-anslutna klubbarna i samarbete med Folksam och har i dag över 37 000 försäkringar. Ägaren måste vara ansluten till en av dessa klubbar. Försäkringen är avsedd för personbilar, lätta och tunga lastbilar, bussar, traktorer, husvagnar, motorcyklar och mopeder.

Bilar och mc ska vara från 1996 eller tidigare, tunga lastbilar/bussar, husvagnar från 1986 eller tidigare, traktorer från 1976 eller tidigare och mopeder från 1986 eller tidigare. Om man i minst ett år haft, och ännu har, en försäkring för bil eller mc kan det finnas möjlighet att försäkra ett fordon av samma typ tillverkat 1997-2006 om det är av klar samlarfordonskaraktär.

Fordonet ska vara i gott bevarat skick eller renoverat till ursprungsskick. Ombyggda fordon kan också försäkras. Vi kan även försäkra fordon med avvikande detaljer samt fordon som är under rullande renovering, det vill säga fordon som ännu inte är riktigt färdiga.

Mini Seven Club Sweden är medlem i MHRF och därigenom har du som medlem i klubben möjlighet att teckna denna förmånliga försäkring. Villkor, mer information och ansökningsblankett finns på MHRF hemsida.

Klubbens Besiktningsman för MHRF-försäkringen:
Joel Kjellberg, Åkervägen 38, 756 51 Uppsala
tel: 018-509019, mobil: 0707-252143